Isnin, 10 Ogos 2009

Pendidikan Seni Visual Sekolah Menengah Tinggi Brownsburg


Kurikulum Pendidikan Seni Sekolah Menengah Brownsburg dirangka dengan penglibatan seluruh tenaga kerja pakar meliputi penaung, guru dan penasihat yang pakar dalam falsafah, kandungan dan garis panduan pengajaran. Ia bertujuan memudahkan guru menjalankan tugas pengajaran dan pembelajaran. Kurikulumnya juga dirangka dengan melihat perbezaan individu dan guru berperanan untuk menjalankan aktiviti pengayaan atau pemulihan berdasarkan kebolehan pelajar.

Misi Pendidikan Seni pula menegaskan kepentingan aplikasi teknologi dalam penyelesaian masalah dan peluang-peluang baru dalam pembangunan kreativiti. Pelajar sentiasa digalakkan untuk meluahkan idea dan perasaan melalui bidang kesenian. Seni halus dan kebudayaan juga saling berkaitan antara sekolah dan masyarakat. Pelajar seharusnya memahami warisan seni dan perhubungannya dengan masa dan tempat. Estetika, emosi, spiritual dan alam turut ditekankan untuk pembangunan minda.

Ahli Jawatan Kuasa sekolah yang dipilih untuk subjek Pendidikan Seni keseluruhannya adalah profesional dan mahir di dalam bidang berkaitan. Kurikulum yang ditulis dinyatakan melalui penanda aras dengan modul pengajaran yang lengkap. Ini termasuklah pengetahuan sedia ada pelajar, persoalan-persoalan, aras-aras kemahiran, aktiviti pembelajaran, tugasan untuk penilaian, kriteria penilaian dan sumber rujukan.Sukatan yang digubal untuk peringkat K9-12 termasuklah:-
· PENGENALAN 2 D
· PENGENALAN 3 D
· SERAMIK 1
· SERAMIK 2
· LUKISAN 1
· LUKISAN 2
· KOMUNIKASI VISUAL
· CATAN 1
· CATAN 2
· ARCA 1
· ARCA 2
· GRAFIK KOMPUTER 1
· GRAFIK KOMPUTER 2
· STUDIO SENI

Kurikulum Pendidikan Seni Sekolah Menengah Tinggi Brownsburg menjurus kepada empat kriteria iaitu Sejarah Seni, Kritikan Seni, Estetika dan Penghasilan Karya Seni.
Sejarah Seni memerlukan pelajar mencari makna, perlambangan, hala tuju, artifak dan kajian mendalam tentang sejarah dan analisis hasil karya dari pelbagai zaman dan budaya. Sejarah beerti peristiwa yang benar-benar berlaku pada masa lampau. [1]


Dr. D’zul Haimi Md.Zain (2000:20) pula memberi penjelasan Pensejarahan Seni Visual bermaksud perihal penulisan sejarah yang menjurus kepada seni visual.[2]


Dr. Zakaria Ali (2000:43) menjelaskan aspek kepentingan tarikh dalam pensejarahan seni. Mensejarahkan objek seni memerlukan susunan catan, arca figura, bangunan, ukiran, tembikar, alatan yang bertarikh. Bahan yang tidak bertarikh boleh diteka tarikhnya berdasarkan rupa, rasa dan bentuk khususnya objek purba.[3]


Melalui sejarah seni, pelajar didedahkan tentang bagaimana sejarah, sosial dan politik mempengaruhi ekpresi seniman. Juga tentang fungsi kesenian Barat dan perbezaan budaya tamadun lain. Tugasan pelajar untuk aspek sejarah seni adalah seperti berikut;

Pelajar dikehendaki menyediakan proposal dalam satu muka surat:-

Pelajar sebagai kurator sebuah muzium dikehendaki membuat pilihan satu karya seni dari gerakan Pop yang paling menonjol.


Pelajar dikehendaki membentangkan hujah dan mempertahankan pilihan anda dihadapan lembaga pengarah muzium.


Berdasarkan tugasan yang diberikan, pelajar sebenarnya sudah pun didedahkan kepada aspek pekerjaan sebenar sebagai seorang kurator. Di samping pelajar perlu memahami aliran seni Pop dalam kajian, pelajar turut didedahkan budaya mempertahankan hujah sebagaimana keadaan sebenar dalam pengurusan muzium.Penilaian untuk aspek ini dijalankan menggunakan sistem rubrik. Rubrik adalah penilaian yang bersifat fleksible dan membolehkan guru menilai dengan lebih mendalam dan tepat. Penggunaan rubrik juga membolehkan penilaian terhadap objektif kurikulum, kemahiran, sifat pelajar, aspek lisan dan penulisan dinilai bersama. Bagi menilai penulisan sejarah seni, beberapa kriteria markah esei telah digariskan.

Esei ‘A’
Menjelaskan kajian subjek yang mendalam.
Tesis yang disokong oleh contoh-contoh yang konkrit dan terpeinci.
Dipersembahkan dengan tersusun.
Ayat dan perenggan yang sangat baik.
Tiada kesalahan tatabahasa yang besar.Esei ‘B’
Menjelaskan kajian subjek yang tidak begitu mendalam berbanding esei gred ‘A’.
Tesis mengandungi contoh yang konkrit dan terpeinci tetapi masih perlukan sokongan tambahan.
Dipersembahkan kurang tersusun.
Ayat dan perenggan yang baik.


Tiada kesalahan tatabahasa yang besar tetapi mengandungi kesalahan tatabahasa yang kecil.

Esei ‘C’
Menjelaskan kajian subjek yang tidak begitu mendalam.
Tesis tidak mengandungi contoh yang konkrit dan terpeinci.
Dipersembahkan dalam struktur yang tidak tersusun.
Ayat dan perenggan yang kurang baik.
Terdapat kesalahan tatabahasa yang besar dan mengandungi kesalahan tatabahasa kecil.

Esei ‘D’
Tiada kajian subjek yang mendalam.
Tesis tidak jelas.
Terdapat kesalahan besar dalam struktur kajian.
Ayat dan perenggan yang lemah dan memberi masalah kepada pembaca.
Terdapat kesalahan tatabahasa yang besar dan mengandungi kesalahan tatabahasa kecil.
Tidak mencapai tahap minimum standard penulisan esei.Esei ‘F’
Gagal dalam kajian.
Tesis lemah tanpa sokongan contoh dan maklumat terpeinci.
Struktur kajian salah.
Ayat dan perenggan yang lemah, tidak teratur dan memberi masalah kepada pembaca.
Terdapat kesalahan tatabahasa yang besar dan pengulangan kesalahan tatabahasa kecil.
Tidak mencapai tahap minimum standard penulisan esei.

Selepas standard esei ‘F’, dinyatakan juga aspek minimum penulisan seperti berikut, yang sekurang-kurang boleh dicapai oleh setiap pelajar.

Standard Minimum Penulisan
Esei mestilah disokong dengan contoh dan ilustrasi.
Esei mestilah tidak mempunyai ayat tergantung.
Esei mestilah tidak mempunyai tiga kesalahan ejaan perkataan.
Esei mestilah tidak mempunyai pengulangan kesalahan tatabahasa.
Esei mestilah kemas dengan format percetakan yang betul.Kritikan Seni memerlukan pelajar mencari makna, perlambangan, hala tuju melalui kajian secara kritis tentang karya kontemporari dan seniman, membuat kajian peranan kritikan seni dalam masyarakat, membuat kritikan seni terhadap kaedah, kekuatan dan kelemahan karya pelajar. Pelajar didedahkan tentang bagaimana seorang seniman mengetahui proses kreatifnya sempurna. Juga peranan siapa seharusnya menjelaskan makna seni.

Tugasan pelajar:-


Pelajar dikehendaki menyediakan persembahan powerpoint mengenai karya potret oleh Chuck Close beserta penerangannya :-
  • Anda sebagai pengkritik seni dikehendaki menulis rencana tentang karya potret oleh Chuck Close.


  • Rencana ringkas mestilah mengandungi 10 potret yang dihasilkan dengan pelbagai teknik dan medium.


  • Anda dikehendaki mempertahankan karya pilihan anda dalam bentuk persembahan powerpoint.


Penilaian tugasan ini juga menggunakan rubrik. Penilaian adalah berdasarkan persembahan PowerPoint dengan rajah skala markah 1-5. Setiap projek diperuntukkan 20 markah. Penjelasan terhadap apa yang dinilai juga diber penjelasan.


Detail 1 2 3 4 5
Kelancaran 1 2 3 4 5
Imej 1 2 3 4 5
Kesempurnaan 1 2 3 4 5
JUMLAHDetail:
Imformasi yang valid dan sesuai.


Kelancaran:

Persembahan yang lancar dari mula hingga akhir.


Imej:
Imej yang sesuai dan tepat dengan tajuk.


Kesempurnaan:
Adakah persembahan memberikan maklumat baru dan diperlukan oleh pemerhati.
Estetika memerlukan pelajar mencari makna, perlambangan, hala tuju, kajian mendalam tentang seni dan artifak dan respon peribadi terhadap semulajadi seni, refleksi terhadap definisi seni, penilaian terhadap idea dan perhubungan seni dan masyarakat secara umum.

Pelajar didedahkan tentang :-


Adakah seni memberi gambaran masyarakat atau masyarakat memberi gambaran seni.
Apa penjelasan tentang panduan estetik yang boleh diterimapakai.
Bagaimana estetika diberi definisi melalui pandangan peribadi

Perkataan Estetik berasal daripada bahasa Yunani yang bererti pencerapan, persepsi, pengalaman, perasaan, dan pemandangan. Ia pertama kali digunakan oleh Baumgarten pada 1762 untuk menunjukkan keindahan dalam kesenian. Dick Hartoko(1984:15)[4]Dr.Zakaria Ali pula memberi penjelasan tentang estetika Melayu yang terdiri daripada enam prinsip, iaitu Halus, Berguna, Bersatu, Berlawan, Berlambang, dan Bermakna. Zakaria Ali(1989:206)[5]
Tuan Syed Ahmad Jamal(1992:1) pula menjelaskan estetika bererti sesuatu yang berkaitan dengan deria pengamatan terhadap sesuatu perkara atau suasana yang menekankan aspek kesenian atau keindahan, bukan menekan aspek kegunaannya.[6]

Tugasan pelajar
Sebagai seorang calon perwakilan pelajar, anda dikehendaki menyediakan koleksi karya bekas pelajar yang dinilai oleh wakil ibu bapa. Sediakan ringkasan lengkap mengenai karya untuk mesyaurat perwakilan pelajar.

Penghasilan karya seni memerlukan pelajar mencari makna, perlambangan, hala tuju karya sendiri. Pelajar menghasilkan karya pelbagai idea dan boleh menyelesaikan masalah bersama portfolio. Media pelbagai termasuklah charcoal, marker, pastel,catan dan peplbagai kajian media baru.

Pelajar didedahkan tentang bagaimana proses artistik seperti :-
Bagaimana bentuk dan fungsi berhubungkait.
Adakah media berlainan lebih mempengaruhi aspek emosi pemerhati.
Adakah elemen dan prinsip seni memainkan peranan dalam aspek kreativiti dan pemahaman seni.

Kerjaya dan Masyarakat
· Apakah bidang-bidang kerjaya di dalam seni visual?
· Apakah sumbangan seniman kapada masyarakat?
· Apakah yang dimaksudkan seniman profesional?

Tugasan
Pengarah Kolej Seni Columbia di Chicago, telah meminta anda menyediakan tri-fold brochure tentang pelbagai jenis kerjaya yang sesuai untuk graduan kolej tersebut. Pihak Fakulti Seni akan menilai brochure tersebut dari aspek kualiti dan manfaatnya kepada graduan.

BHS RUBRIC SENI VISUAL
PENILAIAN “THE FIVE C’S”

Content:
Semua kandungan dinyatakan


Craftsmanship:
Berkemahiran. Boleh menguasai media untuk mendapatkan sesuatu kesan yang diingini.


Creativity:
Berinovasi, tulen, istimewa, stail individu.


Communication:
Komunikasi visual jelas.


Composition:
Bijaksana mengatur elemen seni dan prinsip rekaan.Jumlah mata berdasarkan kriteria yang diperoleh:-


5
Terdapat semua kriteria. Terdapat bahan tambahan yang bersesuaian
Karya menunjukkan kemahiran tinggi dalam penggunaan medium, berestetika dengan teknik yang menakjubkan.
Idea berkarya yang luar biasa, unik dan kreatif.
Mesej visual yang jelas, mudah difahami, pelajar menulis respon yang mendalam tentang istilah, konsep dan idea.
Penggunaan elemen seni dan prinsip rekaan yang dirancang dengan kemahiran tinggi.4
Terdapat semua kriteria, namun tiada bahan tambahan
Karya menunjukkan kemahiran tinggi dalam menggunakan medium, memperlihatkan ketekunan.
Karya yang kreatif dan memperlihatkan ketekunan melebihi apa yang dikehendaki.
Mesej visual yang jelas, mudah difahami, pelajar menulis respon yang tentang istilah, konsep dan idea.
Penggunaan elemen seni dan prinsip rekaan yang dirancang dengan baik.3
Kebanyakan kritiria seni diperolehi.
Karya seni yang baik dengan kemahiran dan kefahaman terhadap medium.
Idea yang berhubungan dengan perasaan. Namun masih berhubungan dengan konsep asal.
Terdapat komunikasi visual , namun mesej agak sukar difahami.
Karya masih kelihatan tersusun dengan sedikit kelemahan elemen seni dan prinsip rekaan.2
Kebanyakan kriteria diperolehi tetapi tidak dipersembahkan dengan baik.
Karya seni yang siap tetapi dihasilkan dengan cuai.
Idea permulaan yang baik, namun karya akhir mirip kepada konsep asal.
Kesukaran dalam menyampaikan mesej..
Lemah dalam perancangan elemen seni dan prinsip rekaan.1
Hanya satu atau dua kriteria diperolehi dan tidak dipersembahkan dengan baik.
Karya disiapkan dengan beberapa segera, banyak kecacatan, teknik yang lemah, tidak mahir dengan media.
Gagal dalam mencari idea yang baik.
Visual tidak dapat menyampaikan mesej.
Elemen seni dan prinsip rekaan tidak digubah dengan baik.

RUBRIK UNTUK SEMINAR
Gred diberikan berdasarkan aspek yang dibincangkan dalam seminar.

Penyusuanan
Penyusunan idea dengan pemikiran dan idea yang bernas.

Tatabahasa
Penggunaan tatabahasa yang betul.

Kreativiti
Kreatif memberi respon.

Eye Contact
Perhubungan mata yang baik ketika berkomunikasi.


RUBRIK UNTUK SERAMIK
TEKOKreatif

Ketukangan

Persembahan

Fungsi

Detail

Items

Warna

Bentuk

Kesatuan tema

Siap pada masanya
Definisi :
1. Kreatif : penghasilan teko yang tulen.
2. Ketukangan : hasil karya yang baik dan halus.
3. Persembahan: kesan keseluruhan yang baik.
4. Fungsi: teko berfungsi dengan baik dan tidak bocor.
5. Detail: item kecil berfungsi dan perlu penghasilannya.
6. Items: semua item lengkap.
7. Warna: warna sesuai dengan tema dan digunakan sebaiknya.
8. Bentuk: bentuk yang baik daripada pelbagai sudut.
9. Kesatuan tema: tema yang mempunyai kesatuan untuk keseluruhan item.
10. Siap pada masanya: karya dapat dihasilkan pada masa yang diberikan.


Bibliografi:
Dick Hartoko, Manusia dan Seni, Penerbit Kanisius, Yogyakarka. 1983

Kamus Dewan, Dewan Bahasa dan Pustaka, Kementerian Pendidikan Malaysia, Kuala Lumpur, 1993.

Prosiding Konvensyen Kebangsaan Pendidikan Seni Visual 2000, Kementerian Pendidikan Malaysia, Kuala Lumpur, 2000.

Syed Ahmad Jamal,Rupa dan Jiwa, Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur, 1992.


http://www.brownsburg.k12.in.us/

Zakaria Ali, Dr, Seni dan Seniman Esei-esei Seni Halus, Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur, 1989.[1] Kamus Dewan, Dewan Bahasa dan Pustaka, Kementerian Pendidikan Malaysia, Kuala Lumpur, 1993.m.s.1133
[2] Prosiding Konvensyen Kebangsaan Pendidikan Seni Visual 2000, Kementerian Pendidikan Malaysia, Kuala Lumpur, 2000 m.s. 20
[3] Ibid.m.s. 43
[4] Dick Hartoko, Manusia dan Seni, Penerbit Kanisius, Yogyakarka, 1983.ms.
[5] Zakaria Ali, Dr, Seni dan Seniman Esei-esei Seni Halus, Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur, 1989. m.s. 206
[6] Syed Ahmad Jamal,Rupa dan Jiwa, Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur, 1992. m.s. 1

Tiada ulasan:

Catat Ulasan